Wspólna procedura tranzytowa (WPT)

mar 10, 2021 | Aktualności, Regulacje prawne, Wiedza | 0 komentarzy

O procedurach tranzytowych zrobiło się głośno, gdy Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej (Brexit). Dotychczas sprawami celnymi zajmowały się głównie agencje celne oraz spedytorzy zajmujący się przede wszystkim transportem na Wschód (Rosja, Białoruś, Ukraina). Oczywiście w Europie Zachodniej również stosowało się procedury celne przed brexitem. Jednak skala była mniejsza. W dzisiejszym artykule przybliżymy Wam ogólny podział procedur celnych. Skupimy się jednak najbardziej na wspólnej procedurze tranzytowej.
flagi UE i Wielkiej Brytanii. Brexit

Definicja procedury celnej

Zacznijmy od początku, czyli od tego, czym w ogóle jest procedura celna. Otóż jest to zespół reguł, określających na jakich zasadach można wprowadzić towar do obrotu. Według Wspólnotowego Kodeksu Celnego art. 4 pkt 16 wyróżniamy osiem procedur celnych:

Procedury uproszczone

Oprócz wyżej wymienionych procedur celnych, mamy także katalog tzw. procedur uproszczonych. Formy procedur uproszczonych zostały opisane w art. 253 Rozporządzenia Rady(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE L z dnia 19 października 1992 r.). Stosuje się je przy odprawie towarów niewspólnotowych, przywożonych na teren UE. Jednak nie każdy importer lub eksporter może z nich korzystać. Zgodę na możliwość stosowania takiej procedury wydaje odpowiedni organ celny. W celu ujednolicenia i uproszczenia zasad i reguł celnych pomiędzy Unią Europejską, a pozostałymi krajami niewspólnotowymi, powstały odpowiednie konwencje międzynarodowe. Na ich mocy opracowano cztery procedury celne:

 1. konwencja o Wspólnej Procedurze  Tranzytowej
 2. konwencja TIR
 3. czasowa konwencja ATA
 4. czasowa konwencja CPD

Na czym polega Wspólna Procedura Tranzytowa (z ang. common transit procedure )?

Zgodnie z zapowiedzią, w tym artykule skupimy się głównie na procedurze WPT. Zasady działania tej procedury określone zostały w Konwencji o Wspólnej Procedurze Tranzytowej  (z ang. Convention on a common transit procedure ) z dnia 20 maja 1987 r.  Dokument określił wiele istotnych kwestii dotyczących m.in.:

 • obowiązków osób dokonujących zgłoszenia celnego;
 • obowiązków urzędów celnych kraju wyjścia i przeznaczenia;
 • instrukcji co powinno znaleźć się w zgłoszeniu tranzytowym.

Kto może korzystać z uproszczeń zawartych we wspólnej procedurze tranzytowej?

Procedura WPT reguluje zasady przewozu towarów między krajami Unii Europejskiej a krajami EFTA oraz między poszczególnymi krajami EFTA. Kraje będące w EFTA nie należą do UE, ale są z nią stowarzyszone, przyjmując w ten sposób obowiązujące w niej prawo. Do krajów należących do EFTA zaliczamy Norwegię, Szwajcarię, Liechtenstein, Islandię. Również w kwestii handlu międzynarodowego z Wielką Brytanią można stosować procedurę WPT.

flaga Unii Europejskiej

Podział procedury WPT

Należy pamiętać, że aby w ogóle móc zastosować tę procedurę, towar musi być przewożony przez przynajmniej jedną granicę celną. Ponadto przesyłka musi być przewożona pod dozorem celnym. Wyróżniamy dwie procedury w ramach WPT:

Procedura tranzytu T1 – nazywana inaczej importem zewnętrznym. Stosuje się ją do wszystkich towarów WWOŻONYCH do Unii Europejskiej z krajów EFTA. W tym przypadku zastosowanie ma karnet T1.

Procedura tranzytu T2 – inaczej eksport wewnętrzny. Dotyczy towarów wyprodukowanych w UE i WYWOŻONYCH z UE na obszar krajów EFTA. Do tego typu odprawy stosuje się karnet T2.

procedura T1 oraz T2
Źródło: zmpd.pl

Istotnym dokumentem w obu procedurach, poza karnetami, jest dokument SAD. Jest to Jednolity Dokument Administracyjny uznawany za uniwersalny statystyczny dokument celny, pełniący funkcję wniosku o wszczęcie postępowania celnego.

Procedura tranzytowa a kwestia podatku VAT

Istotną kwestią w zasadach związanych z wspólną procedurą tranzytową jest ustalenie kto i kiedy powinien zapłacić podatek VAT. Jest to dość skomplikowana sprawa, z uwagi na różne decyzje administracyjne i orzecznictwo sądowe. Wiele zależy od sytuacji:

 • jakie było pochodzenie towaru,
 • kto jest nabywcą,
 • kto sprzedawcą,
 • w jakim państwie dochodzi do transakcji.

W zależności od sytuacji to organy podatkowe wypowiadają się co do konieczności opłacenia Vat-u. Wiele spraw zostało już zinterpretowanych, dzięki czemu możemy opierać się na doświadczeniu innych. Żeby jednak mieć pewność, czy możemy np. być zwolnieni z Vat-u, warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Co warto zapamiętać?

Temat odpraw celnych nie jest prosty zarówno dla laików jak i dla osób zajmujących się nim zawodowo. Wielość procedur, zasad, dokumentów może przyprawiać o zawrót głowy nawet najbardziej doświadczonych agentów celnych. Dlatego też rządy krajów od dawna działają wspólnie w celu wypracowania najlepszych reguł. Tak było również w przypadku Konwencji o Wspólnej Procedurze Celnej. Jej zapisy umożliwiają sprawny transport towarów między umawiającymi się stronami oraz służą uproszczeniu formalności celnych. A wszyscy wiemy, że lepiej sobie ułatwiać życie niż utrudniać.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *