Najczęstsze pytania zadawane w transporcie

Poniżej zgromadziliśmy najczęstsze pytania zadawane naszym spedytorom. Jeśli nie znajdziesz poniżej odpowiedzi lub potrzebujesz obszerniejszych wyjaśnień skontaktuj się z nami

Jakim towarom organizujemy transport?

Zajmujemy się organizowaniem przewozu towarów częściowych oraz całopojazdowych, standardowych, ale również tym z ADR. Na specjalne życzenie Klienta organizujemy również chłodnie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w zakładce Nasza Oferta oraz Tabor.

Co to jest LDM?

LDM, czyli metry ładowne – jednostka definiująca ile m2 naczepy zajmuje ładunek.

Czy można przewozić towar na innych paletach niż euro?

Towar przewieźć możemy również na paletach przemysłowych (120×100 cm). W porównaniu do palet EURO nie można ich wymieniać, jednak ich nośność jest większa.

Jakie wymiary ma bus?

Standardowo bus ma wymiary 4,2 x 2,2 x 2,3 m lub 4,9 x 2,2 x 2,3 m i jest w stanie pomieścić odpowiednio 8 lub 10 europalet o wymiarach 120 x 80 cm. Zapraszamy do zapoznania się z flotą pojazdów w zakładce Tabor.

Ile palet zabiera bus?

W zależności od wymiarów, bus może załadować maksymalnie od 8 do 10 palet.

Jakie wymiary ma standardowa naczepa?

Standardowa naczepa ma wymiary 13,6 x 2,45 x 2,75 m, gdzie parametry te oznaczają odpowiednio długość, szerokość oraz wysokość. Zapraszamy do zapoznania się z flotą pojazdów w zakładce Tabor.

Ile miejsca na naczepie zajmuje jedna europaleta?

1 paleta EURO o wymiarach 120 x 80 cm na standardowej naczepie zajmuje 0,4 ldm.

Ile palet EURO można załadować na naczepę 13,6 ldm?

Zgodnie z prostym rachunkiem 13,6 ldm / 0,4 ldm = 34 europalet. Należy jednak pamiętać, że jest to czysta matematyka, żadna paleta nie może być niewymiarowa, towar nie może nigdzie wystawać poza obręb palety.

Jakie towary można przewozić chłodnią?

Towary przewożone chłodnią to przede wszystkim artykuły spożywcze, owoce, warzywa lub leki.

Jaką maksymalną ilość towaru można przewozić chłodnią?

Maksymalna waga dopuszczalna towaru to 22 tony.

Jak sprawdzić czy towar, zgodnie ze zleceniem, podczas transportu był utrzymany w stałej temperaturze?

Aby sprawdzić, czy przewożony towar był utrzymany w stałej temperaturze, możemy poprosić o wyciąg z termografu, tj. przyrządu służącego do mierzenia i monitorowania temperatur w chłodniach.

Co to są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej jest to odzież ochronna często wymagana w miejscu załadunku lub rozładunku, np. kiedy mają one miejsce w zakładach chemicznych, którą powinien posiadać kierowca. Do w/w zaliczają się m.in.: kask, kamizelka, buty ochronne, gogle i rękawiczki.

Czy magazyn ma prawo odmówić załadunku?

W zależności od rodzaju towaru, ustalane są szczegółowe wymagania dotyczące pojazdu realizującego daną usługę transportową. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze auta były odpowiednio wyposażone oraz spełniały wymagania poszczególnych magazynów.

Jakie mamy warunki płatności?

Obowiązuje 60-dniowy termin płatności, naliczając od dnia otrzymania przez nas kompletu dokumentów. Możliwe są jednak negocjacje indywidualnych terminów.

Jakie jest standardowe wyposażenie auta, mające służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu towaru?

Do standardowego wyposażenia mającego zabezpieczyć towar zaliczają się:

  • pasy (standardowo 12),
  • maty (mające na celu zwiększenia tarcia),
  • łańcuchy,
  • kątowniki.

Co to jest OCS, co obejmuje?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, przeznaczone dla firmy spedycyjnych działającej w kraju oraz za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich, za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, wynikających z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Chodzi tu o zawieranie umowy o przewóz, przygotowywanie dokumentów związanych z przewozem, opracowywanie instrukcji wysyłkowych, załadunek i wyładunek przesyłek, kontrolę ilości i wagi towaru oraz składowanie przesyłek, jednak nie dłużej niż 30 dni. Czasami ubezpieczenie może pokrywać szkody z tytułu utraty ładunku wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży środka transportu wraz z towarem oraz uszkodzenia powierzonego towaru w czasie wykonywania czynności spedycyjnych.

Jakie są rozmiary kontenerów morskich?

Kontenery morskie mogą przyjąć rozmiar: 20gp, 40dv, 40hc lub 45hc.

Czy kierowca może być obecny przy załadunku i rozładunku?

Obecność kierowcy przy załadunku i rozładunku zależy od zasad obowiązujących na rozładunku/załadunku. Jeżeli kierowca nie może być obecny, taka informacja zostaje zawarta w dokumentach przewozowych.

Czym zazwyczaj przewozi się towary sypkie?

Towary sypkie zazwyczaj przewożone są pojazdem zwanym wywrotką oraz walking floor, z ruchomą podłogą.

Jak można sprawdzić gdzie w danym momencie jest auto?

Położenie auta bardzo łatwo sprawdzić za pomocą GPS (obecne systemy pozwalają śledzić auto online na mapie w internecie) lub poprzez telefoniczny kontakt z kierowcą.

Ile czasu dziennie pracuje kierowca?

Kierowca może prowadzić auto maksymalnie 9h dziennie.

Czy kierowca może prowadzić auto dłużej niż 9h dziennie?

Tak, dwa razy w tygodniu kierowca może przedłużyć swój czas pracy do 10h.
Jeżeli potrzebny jest szybki transport, auto może prowadzić 2 kierowców, wtedy czas pracy wydłużony jest do 18h pracy w ciągu 30h od pauzy.

Ile kilometrów dziennie może przejechać auto z moim ładunkiem?

Zakładając, że maksymalna prędkość na autostradzie to 90km/h, auto może przejechać 700-800 km dziennie przy 9-godzinnym dniu pracy jednego kierowcy.

Szybki kontakt