Nasza oferta

Transport drobnicowy

Nie zawsze dostawa jest pilna. Nie zawsze potrzebna jest cała naczepa. Zawsze jednak cena ma znaczenie. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, oferujemy Państwu usługi transportu drobnicowego.

Wysyłając towary drobnicowe w doładunku, zbieramy je z kilku miejsc załadunkowych, a następnie rozwozimy do różnych odbiorców. Pozwala na to na optymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, sprawne zaplanowanie trasy oraz redukcję kosztów. Bardzo często w transporcie drobnicowym wykorzystywane są samochody dostawcze, co pozytywnie wpływa na czas dostarczenia przesyłki.

Nie muszą Państwo zamawiać całej przestrzeni ładunkowej na wyłączność. Towar w doładunku bezpiecznie dojedzie na miejsce. Specjalizujemy się w imporcie drobnicy z krajów UE do Polski. Pomagamy także polskim eksporterom. Pod pojęciem drobnicy rozumiemy różne mniejsze ładunki – pojedyncze palety, pojemniki IBC, mniejsze maszyny, skrzynie, worki, opony, meble. Za przygotowanie ładunku do transportu (opakowanie) odpowiada nadawca towaru.

W zależności od wymagań Klienta, aby dodatkowo obniżyć koszty, organizujemy po drodze przeładunek towarów drobnicowych (np. z dużego auta 13,6 m na mniejsze samochody dostawcze). Pozwala to lepiej gospodarować środkami transportu oraz często skraca czas dostawy. Przesyłki drobnicowe są dostarczane tam, gdzie ciężarowe auto nie może wjechać z powodu obostrzeń tonażowych. Na życzenie Klienta, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia bądź zgubienia towaru podczas przeładunku, cały transport może zostać wykonany tym samym autem.

Zlecenia podejmujemy od 100 kg towaru drobnicowego pakowanego lub od 1 palety EURO (80×120 cm). Jeśli macie Państwo do przewiezienia coś nietypowego – zachęcamy do kontaktu. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.

Jeśli nie wiesz, czy Twój towar może być dostarczony tam, gdzie chcesz dużym autem – napisz do nas, sprawdzimy to dla Ciebie!

Czym jest transport drobnicowy?

Transport drobnicowy polega na przewozie ładunków o niedużych gabarytach, różnych kształtach i opakowaniach, które pojedynczo nie są w stanie wypełnić całej przestrzeni pojazdu albo kontenera. Z tego względu w punktach przeładunkowych łączone są w jeden transport – auto liniowe jest całkowicie zapełnione ładunkami drobnicowymi. W transporcie drobnicowym nadawcy i odbiorcy przesyłek są rozproszeni, co oznacza, że transport jest trudniejszy w organizacji. Poza tym wymaga więcej czasu, ponieważ trzeba wykonać dodatkowe operacje, by umożliwić tego typu transport. Cena przeważnie zależy od liczby przewożonych palet. Klient płaci za rzeczywistą lub szacowaną wagę towaru, a używane do przewozu auto dobiera spedytor i jego gabaryty nie wpływają na stawkę przewozową.

Czym charakteryzuje się ładunek drobnicowy?

Tak zwana drobnica to nic innego, jak ładunki o rozmaitych wymiarach i właściwościach nadawane przez różnych zleceniodawców. Kompletowane są przez spedytora i w dalszej kolejności transportowane jako ładunek zbiorczy oraz doręczane do poszczególnych odbiorców. Rozwiązanie to wiąże się przede wszystkim z ograniczeniem wydatków związanych z magazynowaniem czy przewozem, ponieważ koszty całej trasy dzielone są na poszczególnych nadawców. Transport ten można określić jako etapowy – kierowca pojazdu przewożącego drobnicę, aby dostarczyć wszystkie przesyłki na czas i w określone miejsca, musi podążać ściśle określoną trasą, na której to znajdują się tzw. przystanki, a więc miejsca dostarczenia przesyłek.

Rodzaje ładunków drobnicowych

Ładunki drobnicowe dzielimy na dwa typy. Pierwszy podział to ładunki z opakowaniem, np. w kartonach, workach, bębnach, klatkach, beczkach, skrzyniach. Drugi to towary bez opakowania. Mówiąc prościej – można je podzielić na towary na paletach oraz bez palet.

Wózek ręczny paletowy unoszący
Wózek ręczny paletowy unoszący

Jak przebiega transport towaru drobnicowego?

Przygotowanie ładunku drobnicowego do transportu

Bardzo ważne w transporcie drobnicowym są kwestie organizacyjne. W przypadku drobnicy szczególną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie ładunku do transportu. Liczy się tutaj dokładność i szczegółowość. Należy przede wszystkim zabezpieczyć przesyłkę tak, aby podczas przewozu nie ulegała zniszczeniu – niezbędne jest więc zastosowanie właściwego opakowania, które ochroni ją przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Najczęściej w tym celu stosuje się kartony, worki, beczki, paczki i skrzynie. Trzeba również zadbać o to, by przedmiot umieszczony wewnątrz nie miał możliwości przemieszczania się – warto więc zastosować podwójne opakowanie, folię bąbelkową lub tekturki. Należy upewnić się również, czy opakowanie nie otworzy się podczas przewozu.

Oznakowanie towaru drobnicowego

Kolejnym wymogiem, które musi spełnić przesyłka, jest jej odpowiednie oznaczenie.

Wyróżniamy 4 grupy oznakowań:

 • Zasadnicze – identyfikują towar,
 • Informacyjne – informują o cechach towaru,
 • Niebezpieczne – mówią o cechach ładunku, które zagrażają ludziom i otoczeniu,
 • Manipulacyjne – informują, w jaki sposób obchodzić się z ładunkiem.

W celu należytego przygotowania przesyłki sporządzony powinien zostać stosowny list przewozowy. List powinien zawierać nie tylko miejsce nadania i odbioru. Właściwie oznakowane i ocechowane opakowanie umożliwia zidentyfikowanie, jaki ładunek jest przewożony. Zawiera również wskazówki dotyczące sposobu postępowania z ładunkiem, ilość towaru i dokładne wymiary. Dzięki temu, uniknie się pomyłek w centrum logistycznym czy zaniedbań w transporcie. Jeżeli nie zadbamy o odpowiednie oznaczenie, przesyłka może zostać uszkodzona lub zupełnie utracić swoją wartość użytkową. Znaki zamieszcza się zazwyczaj na zewnętrznej stronie opakowania w widocznym miejscu. Jeśli towar ma dużą wartość, warto przed wysłaniem zadbać również o jego ubezpieczenie.

Postępowanie z towarem drobnicowym

Paczki dostarczane do firmy transportowej

Takie paczki muszą zostać zważone, a ich zawartość oszacowana. W dalszej kolejności wszystkie przesyłki zostają zliczone i dokładnie skatalogowane. Dzięki temu spedytorzy mogą wyznaczyć przewoźnikom optymalne trasy.

Gdy dany transport zostanie już przydzielony, przychodzi kolej na konsolidację, czyli łączenie kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu, przesyłek w tzw. jedną jednostkę ładunkową. Najczęstszymi technikami wykorzystywanymi w konsolidacji drobnicy są:

 • stropowanie, czyli wiązanie kilku sztuk ładunku,
 • paletyzacja, tj. wykorzystywanie do transportu palet,
 • pakietyzacja, czyli tworzenie z małych ładunków dużych pakietów,
 • konteneryzacja, tj. pakowanie paczek do kontenerów.

Techniki te pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej, a co za tym idzie – optymalizację czasu i kosztów transportu. Ułatwiają również załadunek i wyładunek towarów, który w ramach jednego przewozu odbywa się nawet kilkukrotnie.

Drobnica w doładunku

Nadawca przygotowuje paczkę do przesyłki. Paczki są zbierane z kilku miejsc załadunkowych od różnych odbiorców zlecajacych transport drobnicy. Samochód jest sukcesywnie doładowywany nowymi przesyłkami, ale również zdarza się je dostarczać między kolejnymi doładunkami. Trasa samochodu jest precyzyjnie zaplanowana tak, aby optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową co znacznie redukuje koszty.

Do tego typu zleceń transportowych często są wykorzystywane samochody dostawcze o ładowności mniejszej niż 24t (busy, ciężarówki typu solo). Dzięki wykorzystaniu dostawczaków transporty są szybkie i mogą trafić w praktycznie każde miejsce bez obawy o ograniczenia ruchu. Klient nie płaci za całą przestrzeń ładunkową, a paczki mogą być odebrane stosunkowo szybko w przypadku dużej siatki floty transportowej. Firma otrzymując zlecenie transportowe może skontaktować się z kierowcą, który jest w okolicy i ma możliwość podjęcia paczki. Zdarza się, że przesyłki są przeładowywane w celu optymalizacji trasy transportu. Wszystkie te działania są podejmowane aby zoptymalizować czas i koszt wysyłki towaru.

Towary, których nie można przewozić transportem drobnicowym

Panujące przepisy wyłączają niektóre towary z transportu drobnicowego. Mowa tu o przesyłkach, których specyfika wymaga, by były przewożone w specjalnych warunkach. Zaliczają się do nich: zwierzęta, rośliny, materiały wybuchowe, broń, towary ponadgabarytowe, towary z krótkim terminem ważności, papiery wartościowe, wyroby jubilerskie i farmaceutyczne, a także niektóre towary niebezpieczne.

Auto przeworzące towary powinno spełniać obowiązujące normy emisji spalin, a kierowca zobligowany jest znać przepisy krajów przez które będzie przejeżdżał.Chcesz przetransportować, którąś z wymienionych przesyłek nieklasyfikujących się do transportu drobnicowego? Wypełnij formularz wyceny transportu – dowieziemy twój towar.

Wady i zalety transportu drobnicowego

Główne zalety:

 • Korzystna cena,
 • Nie ma potrzeby magazynowania nadwyżek towarów,
 • Transport dostosowany do potrzeb,
 • Elastyczność podczas wyboru terminu dostawy.

Główne wady:

 • Mniejsza efektywność w porównaniu do przejazdów całopojazdowych,
 • Nie wykorzystanie w pełni przestrzeni ładunkowej środka transportu i magazynu,
 • Konieczny jest dowóz do terminalu i odwiezienie małych partii ładunku,
 • Używanie różnych urządzeń przeładunkowych oraz różnego oprzyrządowania.