Nasza oferta

Transport chłodniczy

Transport chłodniczy to niezwykle istotny rodzaj transportu. Wykonuje się go zarówno na terenie kraju, jak i w ruchu międzynarodowym. Organizacja przewozów pojazdami chłodniczymi wymaga odpowiedniej wiedzy ze strony spedycji. Woz-Trans posiada szerokie kompetencje w tym zakresie, dlatego też mogą nam Państwo zlecić tego typu działania.

Czym wyróżnia się transport chłodniczy?

Jak już wspomnieliśmy, ten rodzaj transportu wymaga szerokiej wiedzy i przestrzegania wielu wymagań. Wszystko uzależnione jest od rodzaju przewożonego towaru. Obecnie rola transportu chłodniczego jest ogromna. Większość produktów żywnościowych czy też leków musi być przewożona w odpowiednich warunkach termicznych. Dlatego też, tak ważne jest zapewnienie odpowiednich warunków, które wymagane są przy konkretnych produktach.

Jakie towary przewozi się w kontrolowanej temperaturze?

Najpowszechniejszym towarem przewożonym w naczepach chłodniczych jest żywność, a dokładniej szybko psujące się artykuły żywnościowe. Mamy tu na myśli zarówno mięso surowe czy mrożone, jak i owoce, warzywa czy lody. Charakterystyczne dla tych produktów jest to, iż muszą one zostać dostarczone w możliwie najkrótszym czasie np. do 48 h. lub muszą być odpowiednio schłodzone, zamrożone lub podgrzane.  W przypadku przewozów międzynarodowych, podstawowym aktem prawnym regulującym przewozy żywnościowe jest Konwencja ATP.

Ciekawostka: Trudnym do przewozu towarem żywnościowym jest czekolada. Płynna czekolada przewożona w cysternach spożywczych musi mieć zapewnioną odpowiednią temperaturę (najczęściej około 40 st.C). W przypadku zbyt niskiej temperatury, czekolada może zastygnąć i będzie niezwykle trudno dokonać jej rozładunku.

Inne towary przewożone w kontrolowanej temperaturze to m.in. kwiaty cięte czy leki.

Jakie pojazdy mogą być wykorzystane w transporcie chłodniczym?

Jak już wspomnieliśmy, organizacja przewozu chłodniczego wymaga także doboru odpowiedniego rodzaju naczepy. Spedytorzy pracujący w Woz-Trans pomogą Państwu wybrać środek transportu idealnie przeznaczony do przewozu towaru chłodniczego. Obecnie przewozy w kontrolowanej temperaturze dokonywane są najczęściej za pomocą pojazdów typu:

Chłodnia – posiadają one agregat chłodniczy zapewniający odpowiednią temperaturę w skrzyni ładunkowej (zazwyczaj poniżej 0 st. C);. Idealnie sprawdzają się do przewozu towarów zamrożonych na dłuższych dystansach. Można podzielić je na trzy rodzaje:

  • Doppelstock – posiada podwójny poziom ładowania, dzięki ruchomej podłodze;
  • Chłodnia z grodzią – dzięki temu można na jednej naczepie uzyskać różne wymagania pod kątem temperatury czy wilgotności;
  • Chłodnia hakowa – dzięki zamontowanym wewnątrz hakom, można w niej przewozić np. tusze wieprzowe.

Izoterma– czyli pojazdami, które mają izolowaną skrzynię ładunkową, np. styropianem. Izotermy świetnie sprawdzają się na krótkich i średnich dystansach, szczególnie gdy przewożone produkty wymagają dobrego zabezpieczenia przed zmianami warunków atmosferycznych, przed kurzem i pyłem.

Lodownia – czyli pojazdami, w których artykuły schładzane są za pomocą suchego lodu.

Ogrzewanymi środkami transportu – czyli takimi, w których można nagrzać wewnątrz np. cysterna spożywcza.

Jakie dokumenty są niezbędne podczas wykonywania transportu chłodniczego?

Świadectwo ATP

Pojazdy chłodnicze poddawane są co 3 lata kontroli uproszczonej, a co 6 lat kontroli pełnej w zakresie utrzymania stabilności temperaturowej. Jeżeli pojazd spełnia wszystkie wymogi, otrzymuje tzw. świadectwo ATP. Na jego mocy można przewozić artykuły szybko psujące się. Pojazd posiadający ww. świadectwo, powinien mieć zamocowaną metalową tabliczkę znamionową oraz certyfikat w formie papierowej.

Wymagania wobec kierowcy

Również wobec kierowcy wykonującego przewóz pojazdem chłodniczym ustalone są dodatkowe wymagania. Przede wszystkim kierowca powinien mieć wykonane badania lekarskie i laboratoryjne w stacji sanitarno – epidemiologicznej. Potrzebne jest również orzeczenie lekarza, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy, w której istnieje ryzyko zakażenia innych osób.

Organizacja transportów chłodniczych – zleć ją profesjonalistom

Transport w temperaturze kontrolowanej poza wyżej opisanymi wymaganiami, zobowiązuje przewoźnika do jeszcze jednej kwestii. Zdecydowana część klientów wymaga udowodnienia, że dany przewóz odbył się w określonej temperaturze. Wówczas niezbędne są wydruki z termografów agregatów chłodniczych.

Ważne: Wydruk z termografu w przypadku transportów chłodniczych jest równie istotny jak dokumenty przewozowe (CMR lub WZ). W przypadku np. szkody w towarze w postaci rozpuszczonych lodów, najważniejszym dowodem na winę lub jej brak u przewoźnika, będzie właśnie wydruk. To on wskaże jaka temperatura była zachowywana zarówno podczas przewozu jak i postojów.

Mamy nadzieję, że wystarczająco udowodniliśmy, że jesteśmy odpowiednimi specjalistami do organizacji dla Państwa wszelkiego rodzaju transportów chłodniczych.