Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

cze 20, 2021 | Aktualności, Regulacje prawne, Wiedza | 0 komentarzy

Z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora korzystać mogą firmy spedycyjne. Ich przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy oraz osób trzecich, za szkody powstałe z powodu niewykonania albo nienależytego wykonania usług spedycyjnych, które wynikają z umowy i są zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.
kobieta w samochodzie z mapą

Co jest przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora?

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora są czynności, takie jak zawarcie umowy o przewóz, opracowywanie dokumentów dotyczących przewozu, tworzenie instrukcji wysyłkowych, załadunek i wyładunek przesyłek, kontrolowanie liczby i wagi towaru, a także składowanie przesyłek. Zdarza się, że ubezpieczenie pokrywa szkody z tytułu straty ładunku w sytuacjach kradzieży z włamaniem, kradzieży środka transportu razem z towarem oraz uszkodzenia powierzonego towaru w trakcie realizowania zadań spedycyjnych.

Zakres ubezpieczenia dla spedytora

Istnieją zakłady ubezpieczeń, proponujące polisy, które obejmują szkody powstałe w konsekwencji rażącego niedbalstwa. Należą do nich szkody powstałe podczas przewozu na skutek umyślnej winy podwykonawców, naruszenia przepisów ruchu drogowego w czasie przewozu przez podwykonawców, czy zaistniałe na skutek wydania towaru osobie nieuprawnionej oraz wiele innych. Zwykle jednak w umowach ubezpieczeniowych znaleźć można informację, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za straty wyrządzone umyślnie albo na skutek rażącego zaniedbania.

Obowiązek spedytora to dobranie właściwego środka transportu i sprawdzonych podwykonawców zlecenia. Tu mogą zdarzyć się problemy z wypłaceniem odszkodowania, jeśli spedytor trafił na przewoźnika, który był nieuczciwy. Oferty zakładów ubezpieczeń są różne ze względu na zakres ubezpieczenia, a także obowiązki ubezpieczającego. Zawsze trzeba zweryfikować zakres ochrony, oferowany przez ubezpieczyciela. Zanim podpiszemy umowę, dobrze jest poradzić się kogoś, kto poleci nam sprawdzonego ubezpieczyciela.

Ważne też, by pamiętać, że jeśli spedytor przejmuje odpowiedzialność cywilną jak przewoźnik drogowy, to zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe oraz finansowe.

Warto zabezpieczyć swoją firmę spedycyjną

Każda firma spedycyjna jest narażona na różne, niełatwe do przewidzenia niebezpieczeństwa. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora pozwala zabezpieczyć się przed ryzykiem, dotyczącym prowadzenia działalności spedycyjnej. Decydując się na ubezpieczenie, możemy czuć się spokojniejsi o naszą firmę.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *