Czym jest gestia transportowa?

gru 17, 2021 | Aktualności, Wiedza | 0 komentarzy

Gestia transportowa z ang. management of carriage tłumaczy się jako zarządzanie przewozem. To zebrane prawa i obowiązki danej organizacji transportu towarowego, a także jej kosztów, które zawarto w umowie kupna-sprzedaży. W niniejszym artykule wyjaśniamy szerzej, czym jest gestia transportu, wyodrębniamy jej rodzaje, zalety, jak również niebezpieczeństwa z nią związane. Gestię regulują międzynarodowe formuły handlowe INCOTERMS 2020. Formuły te niedawno zaktualizowano – wcześniej obowiązywały INCOTERMS 2010.

Gestia transportowa – główne założenia

Wśród założeń gestii transportowej znajdziemy przede wszystkim warunki współpracy pomiędzy sprzedającym a kupującym. Powinni oni dokładnie spisać swoje decyzje, tak by umowa była jasno sformułowana. Ważne również, by partnerzy porozumieli się w kwestii zorganizowania zlecenia i stworzyli sprawiedliwy podział obowiązków. Należy zawrzeć informacje na temat tego, kto jest odpowiedzialny za przeładunek towaru, kto za przewóz, a także czy na głównym odcinku trasy będą dokonywane jakieś zmiany.

Rodzaje gestii transportowej

Gestię transportową dzielimy na:

  • gestię własną – wówczas importer bądź eksporter musi zorganizować przewóz i pokryć koszty całej transakcji;
  • obcą gestię – mamy na myśli tutaj outsourcing usług firmy, czyli zlecenie procesu transportu zewnętrznej firmie. W tej sytuacji spedytorzy zajmują się ustalaniem wszystkich kwestii dotyczących przewozu. Ich umiejętności oraz doświadczenie pozwalają im znaleźć tańsze oraz szybsze metody przewozu towarów, dlatego warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy.
  • gestię mieszaną – sprzedawca jest odpowiedzialny za przewóz towaru do portu załadowcy za przewóz towaru do portu załadowcy, a za pozostałą część transportu odpowiada osoba kupująca. To do niego należy organizacja dalszego przewozu, a także ewentualnego przeładunku.

transporcie krajowym zwykle praktykuje się gestię własną, która zobowiązuje sprzedającego do zorganizowania transportu. Jeśli chodzi o przewóz międzynarodowy to zwykle wybierane są dwie pozostałe możliwości.

Zalety gestii transportowej

Jakie korzyści niesie za sobą gestia transportowa? Współpraca oraz umowy z innymi przedsiębiorstwami transportowymi albo spedycyjnymi umożliwiają zredukowanie kosztów przeprowadzanego transportu. Ponadto gestia transportowa pozwala kontrolować wszystkie działania, co zwiększa odpowiedzialność za dostarczanie towaru.

Zagrożenia i wady gestii transportowej

Wymieniliśmy już zalety gestii transportowej, warto jednak poznać również jej zagrożenia. Jednym z nich jest niebezpieczeństwo wzrostu cen przewoźników w transporcie międzynarodowym – może okazać się, że przeładunek towaru i cena kontenera będą wyższe niż kalkulowaliśmy. Inna trudność, która może się pojawić, to kłopot ze znalezieniem przewoźnika, który zdecyduje się na współpracę na konkretnych warunkach. Przykładowo ze względu na wagę albo specyficzne właściwości produktów, które wymagają właściwych certyfikatów oraz dokumentacji.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *