Różnice między zleceniem spedycyjnym i transportowym

mar 18, 2021 | Aktualności, Ciekawostki, Wiedza | 0 komentarzy

Czym różni się zlecenie transportowe od spedycyjnego? Zacznijmy od początku. Spedytor organizuje przewóz przesyłki, a przewoźnik dokonuje przewozu. Spedytor, przyjmując zlecenie spedycyjne, dokonuje wyboru przewoźnika, przedstawiając mu zlecenie transportowe. Zdarza się jednak, że spedytor przyjmuje zlecenie transportowe, wyłącznie w celu sprzedania go przewoźnikowi. W niniejszym artykule opiszemy różnice pomiędzy dwoma rodzajami zleceń oraz odpowiedzialnością, jaka wiąże się z ich podpisaniem.
Różnice między zleceniem spedycyjnym a transportowym

Czym jest zlecenie spedycyjne?

Zlecenie spedycyjne może mieć różne formy – telefoniczną, elektroniczną, w formie dokumentu czy po prostu słowną. Zlecenie takie, posiada wszystkie informacje, wymagane do wykonania operacji transportu. Te informacje to termin płatności, rodzaj ładunku, sposób w jaki zabezpiecza się towar, wartość towaru, klasa niebezpieczeństwa ładunku i czas transportu. Kiedy wystąpi szkoda częściowa lub całkowita, zlecenie spedycyjne jest jedynym dokumentem branym wówczas pod uwagę. Jeżeli ładunek został uszkodzony, to ubezpieczyciel musi sprawdzić, czy spedytor wykonał swoją pracę prawidłowo.

Co powinno zawierać zlecenie spedycyjne?

  • Oznaczenie dokumentu, czyli nazwanie go zleceniem spedycyjnym albo zleceniem zorganizowania przewozu;
  • Słowo stawka lub stawka za usługę;
  • Podstawę prawną w celu ustalenia praw i obowiązków obu stron umowy.

Czym jest zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe to dokument, istniejący w trakcie wykonywania umowy przewozu. Takie zlecenia często zawiera się przez platformy transportowe. Oferta zlecenia na platformie jest zaproszeniem do zaakceptowania warunków umowy. Warunki ustala się zazwyczaj w formie licytacji, dotyczą wyceny transportu, ładowności pojazdu oraz wymaganej dokumentacji. Umowa jest ważna od momentu, gdy zleceniobiorca odeśle podpisane dokumenty do zleceniodawcy.

Zlecenie transportowe powinno zawierać:

  • Oznaczenie dokumentu jak zlecenie transportowe albo zlecenie przewozu;
  • Podstawy prawne do określania praw i obowiązków i odpowiedzialności obu stron umowy;
  • Wyraz fracht albo zapłata za fracht, jako wysokość wynagrodzenia za usługę transportową.

Jakie są różnice pomiędzy zleceniem transportowym, a zleceniem spedycyjnym?

Zlecenia różnią się przede wszystkim zakresem odpowiedzialności. W zleceniach spedycyjnych, odpowiedzialność spedytora jest ograniczona – spedytor nie ponosi jej za kolejnych spedytorów i przewoźników. Jeżeli jednak spedytor samodzielnie wykonuje transport, to przejmuje prawa i obowiązki przewoźnika. Natomiast w zleceniu transportowym odpowiedzialność za nie ponosi przewoźnik. Powszechnie przyjmuje się, że pierwszy przewoźnik odpowiada za osoby, z którymi podjął współpracę w dalszych etapach transportu. Kodeks Cywilny określa, jaki zakres odpowiedzialności ponosi spedytor. Często odpowiada on wyłącznie za wybór przewoźnika.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *