Płaca minimalna kierowców w krajach europejskich

lut 9, 2021 | Aktualności, Ciekawostki, Regulacje prawne, Wiedza | 0 komentarzy

Przepisy płacowe to temat, który w każdej firmie transportowej powinno realizować się w sposób rzetelny i dokładny. O ile w większości polskich przedsiębiorstw wynagrodzenia pracowników określa polskie prawodawstwo, o tyle w przypadku kierowców zawodowych sytuacja jest znacznie utrudniona. Kraje Unii Europejskiej postanowiły bowiem, że pracownicy tzw. delegowani powinni podlegać płacy minimalnej określonej w danym państwie. Co to oznacza w praktyce? Postaramy się dziś Wam wyjaśnić.
Banknoty 100 euro

Od czego to się zaczęło – czyli kilka słów o niemieckim MiLog-u

Krajem w Europie, który jako pierwszy niejako wymusił na zagranicznych przedsiębiorstwach  wypłacanie swoim pracownikom innej płacy minimalnej, niż ustalona w rodzimym kraju, były Niemcy. Dotyczyło to nie tylko pracowników przewozowych ale także np. budowlanych.  Kiedy w 2015 r. uchwalono ustawę o płacy minimalnej (MiLoG – z niem. Mindestlohngesetz) wielu przewoźników dosłownie łapało się za głowę. Nie było wiadomo, w jaki sposób należy ewidencjonować godziny pracy na terenie Niemiec. Przedsiębiorcy zastanawiali się, czy liczyć tylko godziny faktycznej pracy, czy ogólnie cały czas przebywania w tym kraju, łącznie z pauzami. Więc trochę to trwało, zanim MiLog okazał się być bardziej zrozumiały.

Czego oczekuje niemiecki ustawodawca?

Ustawa MiLog nałożyła na zagranicznych pracodawców określony obowiązek. Pracownicy, którzy pracują stacjonarnie lub mobilnie (tak jak kierowcy zawodowi) powinni mieć wypłacaną przynajmniej minimalną stawkę godzinową. W 2021 r. wynosi ona 9,50€/h. Nie ma tu znaczenia, że pracodawca czy pracownik nie są narodowości niemieckiej. Tak więc, jeśli wykonujesz pracę na terenie Niemiec, musisz mieć za nią zapłacone minimalnie tyle, ile jest to określone w niemieckim prawodawstwie. Pracą w przypadku transportu jest np. jazda, załadunek, rozładunek.

Zgłaszanie kierowców do Zollamt

Jeśli chodzi o sprawy formalne związane z MiLog, to do najważniejszej sprawy należy zarejestrowanie firmy na stronie www.meldeportal-mindestlohn.de. Po rejestracji należy się zalogować i zgłosić do Zollamt wszystkich kierowców w firmie, którzy wykonują operacje transportowe na terenie Niemiec. Takie zgłoszenie jest ważne pół roku. Po tym czasie ponownie należy je zaktualizować i wysłać. Wszystko dokonuje się drogą internetową. Nie ma potrzeby wyznaczania przedstawiciela na terenie Niemiec. Istotny jest również fakt, że płaca minimalna nie obejmuje przejazdów tranzytowych przez teren Niemiec.

screen zoll
Źródło: www.meldeportal-mindestlohn.de

Francuskie przepisy – czyli prawo Macrona (Loi Macron)

W ślad za Niemcami poszła Francja. Rząd francuski również zmienił swoje prawodawstwo i ustalił własne przepisy odnośnie pracy minimalnej dla pracowników delegowanych z innych państw. Loi Macron to francuska ustawa o płacy minimalnej, która nakłada na zagranicznych przedsiębiorców jeszcze więcej obowiązków, niż MiLoG.

Reguły obowiązujące przewoźników jeżdżących do Francji

Przede wszystkim, każda firma delegująca swoich pracowników do wykonywania pracy na terenie Francji, musi zarejestrować się do systemu SIPSI oraz wyznaczyć przedstawiciela. Osoba, będąca reprezentantem firmy, musi mieć siedzibę na terenie Francji. Do jej zadań zalicza się prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowców danej firmy na terenie Republiki Francuskiej. Wszystko musi być zgodne z przepisami Loi Macron. Wiele firm oferujących przedstawicielstwo francuskie pomaga także w całej rejestracji oraz zgłoszeniach kierowców, gdyż procedura ta nie jest zbyt prosta.

sipsi
Źródło: www.sipsi.travail.gouv.fr

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?

Stawka godzinowa jest uzależniona od tego, do jakiej grupy dany pracownik jest zaszeregowany. W przypadku kierowców ciężarówek powyżej 3,5 t w 2021 r.  stawka wynosi:

  • Grupy 118M, 120M, 128M, 130M – 10,25 Euro/h,
  • Grupa 150M – 10,39 Euro/h.

Podobnie jak w przypadku niemieckiego zgłoszenia do Zollamt, tu także należy odnawiać je co pół roku. Ponadto kierowca ma obowiązek posiadania wydrukowanego zgłoszenia w kabinie auta. Należy bardzo skrupulatnie podchodzić do francuskich wymagań odnośnie płacy minimalnej, gdyż kary nakładane przez służby bywają wysokie. Za brak zgłoszenia lub podanie złych informacji może grozić nawet 4000 € kary.

W jakich innych krajach europejskich obowiązują przepisy o płacy minimalnej?

Poza Niemcami i Francją przepisy o wynagrodzeniu minimalnym obowiązują także w:

  • Austrii – w 2021 r. stawka minimalna wynosi 9,94€/h. Obowiązuje tylko dla transportu międzynarodowego i kabotażu. Tranzyt jest wyłączony. Obowiązkiem przewoźnika jest zgłoszenie kierowców poprzez formularz ZKO-3. Samo rozliczenie płacy minimalnej nie jest skomplikowane. W zgłoszeniu podaje się szczegółowe dane nadawcy towaru, miejsca załadunku czy rozładunku. Oznacza to, że jeśli za każdym razem jedziemy w inne miejsce, to powinniśmy taki formularz aktualizować. Wydrukowaną kopię kierowca musi posiadać w kabinie auta. Austriacki ustawodawca nie wymaga posiadania przedstawiciela, traktując w ten sposób kierowcę. Kary za brak zgłoszenia przed wjechaniem na teren Austrii sięgają 5000€.
  • Niderlandach – tutaj obowiązek zgłaszania kierowców istnieje od marca 2020 r. Przedsiębiorca transportowy powinien zarejestrować firmę i kierowców na przeznaczonej do tego platformie. Stawka godzinowej płacy minimalnej na 2021 r zjjest wyznaczona na 9,72€. Samo zgłoszenie ważne jest przez rok. Przedstawicielstwo nie jest wymagane.
  • Belgii – tu rejestracji dokonuje się w systemie LIMOSA. Należy zgłosić kierowców delegowanych do pracy na terenie Belgii. Niestety zgłoszenia należy dokonywać za każdym razem, gdy pracownik wykonuje przewóz podlegający pod przepisy o płacy minimalnej. Nie jest wymagany przedstawiciel, jedynie wyznacza się osobę kontaktową np. właściciela firmy. Stawka godzinowa na 2021r. wynosi 12,23€, zaś kary za brak zgłoszenia mogą sięgać od 2400 to 24000€.
  • kraje skandynawskie – Norwegia, Finlandia, a od 2021 r. również Dania także mają własne przepisy dotyczące delegowania pracowników i płacy minimalnej. Stawki obowiązujące na 2021 r. przedstawiają się następująco – Norwegia-175,95 NOK/h,Finlandia-14,08 Euro/h Dania – 164,96 DKK/h.  W wypadku tych państw, warto przyjrzeć się szczegółowo poszczególnym przepisom, gdyż jest sporo różnych wyjątków.

Podsumowując…

Temat delegowania pracowników i rozliczania płacy minimalnej jest trudny. Wymaga od właścicieli firm transportowych bieżącej aktualizacji swojej wiedzy w tym zakresie. Niestety, za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w danym kraju, grożą wysokie kary. Dlatego też należy trzymać rękę na pulsie lub zlecić rozliczanie wynagrodzeń kierowców zewnętrznym firmom. Na rynku coraz więcej firm specjalizuje się tylko w kwestii poprawnego wyliczania płac i kontrolowaniu przepisów w tej dziedzinie. W przypadku dużej ilości kierowców, warto sięgnąć po specjalistyczną pomoc.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *